www.sumara.biz

Stahlbau aus Polen


Home ]

 

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej

Projekt pod nazwa „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez "SUMARA" SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA” zostal dofinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Dzialanie 2.10 Zwiekszenie wykorzystania odnawialnych zródel. Celem glównym projektu jest zwiekszenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze zródel odnawialnych (energii slonecznej do produkcji pradu). W wyniku realizacji projektu osiagniete zostana nastepujace wskazniki rezultatu:
1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równowaznika CO2] (Cl 34) – 27,59
2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujacych OZE [MWhe/rok] – 33,20

Calkowita wartosc projektu: 268 140,00 PLN
Dofinansowanie projektu ze srodków Unii Europejskiej: 172 220,00 zl


Home ] www.stahlpaletten.de ] Baumaschinen-Verschleissteile ] Stahlerzeugnisse ] Unsere Produktionsstätte ] Kontakt ]